04.04.2020

    Inici

Menú

Login
Inici Imprimeix Correu-eRESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

En data d’avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Adjuntem informe jurídic elaborat per l’advocat del Copdec. Com podreu veure són molts els requisits necessaris per poder accedir a l’ajut, el que provocarà que el número de beneficiats sigui reduït.

El termini per a la presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de demà 4 d’abril de 2020, que es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el crèdit disponible. Per aquest motiu hem volgut fer-vos conèixer aquesta informació en el mateix dia de la seva publicació doncs és evident que, en el cas de reunir els requisits per sol·licitar l’ajut, és important fer-ho el més aviat possible.

Informe jurídic

Barcelona, 3 d’abril de 2020
ORDRE SND/310/2020, DE 31 DE MARÇ, PER LA QUÈ S'ESTABLEIXEN COM A SERVEIS ESSENCIALS DETERMINATS CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS

Per accedir al document cliqueu aquí

Com es pot comprovar en el document adjunt els laboratoris dentals no es declaren expressament com a un servei essencial i, per tant, des d'avui i fins el 9 d'abril haurien de paralitzar l'activitat.

Pel que ens han transmès de manera majoritària els col·legiats que durant aquest dies s'han adreçat a nosaltres (insistint en que es decreti l'obligació de tancar), entenem que aquesta és la situació que, tenint en compte les circumstàncies totalment excepcionals que estem vivint, la gran majoria estàveu esperant. A més sembla que aquest fet pot servir d'ajuda, tant per empreses, com per autònoms, per poder acollir-se a les mesures econòmiques que es puguin sol·licitar posteriorment per causes derivades de la reducció de la facturació, doncs els expedients tramitats per força major no podran perllongar-se en el temps més enllà del període que es mantingui l'estat d'alarma.

Evidentment un cop esgotat el període de confinament total, previst pel 9 d'abril si no s'allarga, els laboratoris poden tornar a decidir respecte l'obertura o tancament de la seva instal·lació.

Barcelona, 2 d'abril de 2020
INFORME JURÍDIC SOBRE LES MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ.

Adjunt trobareu informe realitzat per l'assessor jurídic del Copdec, que resumeix les mesures urgents complementàries aprovades pel Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. L'esmentada normativa, publicada ahir en el BOE, és un extens document de 88 pàgines.

Per accedir a l'informe cliqueu aquí

Recordeu que els col·legiats teniu la possibilitat de plantejar els vostres dubtes als següents professionals:

Carles Ribas, assessor jurídic del Copdec              972 22 57 00

Sebastià Esquerrà, assessor laboral del Copdec     93 487 88 08 (de 10 a 15h)


Barcelona, 2 d'abril de 2020PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE POSSIBLES AJUDES ECONÒMIQUES PER A AUTÒNOMS

Adjunt trobareu llistat de preguntes, amb la resposta revisada per l'assessor jurídic del Copdec, relacionades amb les possibles ajudes econòmiques per a autònoms.

Per accedir al document cliqueu aquí

Barcelona, 31 de març de 2020
MODIFICACIONS IMPORTANTS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 9/2020, DE 27 DE MARÇ, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES COMPLEMENTÀRIES, A L’ÀMBIT LABORAL, PER PAL·LIAR ELS EFECTES DERIVATS DEL COVID-19

Adjunt trobareu informe elaborat per l'assessor jurídic del Copdec, on tindreu informació relacionada amb les modificacions derivades del Reial Decret Llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, a l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Per accedir al document clica aquí

 Barcelona, 30 de març de 2020

 RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març del Departament de Salut.

Per accedir al document clica aquí

És evident que pot ser interpretable si aquesta resolució inclou els laboratoris de pròtesi dental. Tenint en compte el contacte existent amb el pacient per a qüestions de color i d'estètica, s'ha estudiat conjuntament amb l'assessor jurídic del Copdec i es considera que, sense ser un document vinculant, és suficientment vàlid per incorporar en la presentació d'ERTOS per força major.

 

Barcelona, 24 de març de 2020

 GESTIONS REALITZADES PEL COPDEC PER CANALITZAR UNA COL·LABORACIÓ EFECTIVA DEL NOSTRE SECTOR PER FABRICAR VÀLVULES PER A RESPIRADORS.

Sense dubte us haurà arribat informació sobre la iniciativa de diferents grups de professionals que s'ofereixen a fabricar, amb impressores 3D, productes d'extrema necessitat per als hospitals. En aquest sentit us volem fer conèixer que s'han mantingut contactes amb el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, amb el Departament de Salut i amb el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. A més durant el cap de setmana del 21 al 22 de març s'ha creat un grup, COPDEC 3D, on immediatament s'han incorporat 30 companys, que ja han realitzat múltiples proves.

Actualment estem a l'espera que des de l'Administració se'ns faci conèixer quin tipus de peces són les més necessàries i amb quin material haurien de ser impreses. Entenem que aquesta seria l'única manera que la iniciativa pogués tenir una adequada efectivitat. Els col·legiats / les col·legiades que disposeu d'impressores 3D i estigueu interessats / interessades per col·laborar desinteressadament en aquesta iniciativa podeu comunicar-ho per telèfon al Copdec, 93 457 64 99. Però, insistim, no s'inciarà cap activitat de fabricació fins no disposar de resposta de l'Administració per tal que, a més de bona voluntat, puguem complir els objectius perseguits segons els requisits sanitaris establerts.


               

Barcelona, 24 de març de 2020Informe explicatiu dels tràmits per a presentar ERTES

Adjunt trobareu informe elaborat per l'assessor jurídic del Copdec, on tindreu més informació relacionada amb la tramitació corresponent per a la presentació d'ERTES.

Informe assessor jurídic del Copdec

Preguntes i respostes més freqüents sobre ERTES

Barcelona, 23 de març de 2020

  SOL·LICITADA LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACTIVITAT DELS LABORATORIS DE PRÒTESI DENTAL

A la pregunta que se’ns ha plantejat vàries vegades en les últimes hores interessant-se per quin motiu el Copdec no sol·licitava al Ministerio de Sanidad y Consumo la suspensió temporal de l’activitat dels laboratoris dentals, i encara que podria haver estat una actuació que presentada per  alguns col·legis a títol particular segurament haurà tingut un bon efecte davant dels seus col·legiats, teníem clar que era una interferència innecessària en aquests moments. El Ministerio de Sanidad y Consumo no vol 17 peticions, una per cada col·legi, sinó una única sol·licitud del Consejo  General de Protésicos  Dentales en representació de tots els seus membres.

Com a conseqüència de l’enviament de dos escrits i diferentes trucades telefòniques al Consejo General de Protésicos Dentales insistint en la necessitat d’aquesta actuació, hem aconseguit que la sol·licitud en qüestió es fes efectiva.

Més informació:

Carta al Ministro de Sanidad y Consumo

 
Barcelona, 20 de març de 2020

 EL COPDEC ACLAREIX CONSULTES REALITZADES PER PART DELS COL·LEGIATS

Davant els dubtes coincidents que, ja sigui per correu electrònic o telèfon, alguns/algunes col·legiats/col·legiades en esteu fent arribar, considerem oportú fer els següents aclariments

1. Se’ns demana que el Copdec declari el tancament dels laboratoris de pròtesi dental: hem de fer constar que aquesta no és una decisió que puguem adoptar. Ja ens hem dirigit al Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales per tal que formuli aquesta petició, de la mateixa manera que ho han fet d’altres consells de professions sanitàries. Actualment el Govern Estatal ha assumit les competències per aplicar mesures dràstiques per frenar el COVID19 i, per tant, és a qui li correspon establir les mesures de tancament d’establiments, comerços i empreses, i els únics interlocutors professionals vàlids són els consells generals. Cal tenir en compte que el Consejo de Dentistas ja ho ha sol·licitat i, tot i tractant-se d’una professió amb contacte directe amb el pacient, fins al moment el Ministeri de Sanitat no s’ha manifestat afirmativament.

Som plenament conscients que la presentació d’un ERTE per força major, com a conseqüència de suspensió de l’activitat per decret, facilitaria molt la seva tramitació. Però no obstant es pot presentar un ERTE d’igual manera per força major per d’altres causes que la normativa estableix i s’estan acceptant amb facilitat. Cal tenir en compte que el silenci administratiu, passat 5 dies, és positiu. Sense dubtes els vostres assessors laborals són coneixedors d’aquesta operativa.

Com sabeu no es tracta d’un decret tancat i possiblement es produiran diferents modificacions. Entre d’altres es podria decretar el tancament de diferents activitats com la nostra, o fins i tot un confinament general temporal. Per això convé mantenir la calma, no precipitar-se i evitar l’adopció de mesures que, potser, no siguin les més encertades.

2. Per a qualsevol dubte derivada de la interpretació de l’informe jurídic publicat us podeu adreçar al seu autor, Sr. Carles Ribas:

Tel. 972 225 700

E-mail: carlesribas@iurisribas.com

Per a aquells/aquelles col·legiats/col·legiades que no tingueu cap tipus de possibilitat per contractar un  gestor que us pugui gestionar la tramitació derivada de les mesures corresponents a l’actual situació podríem estudiar que fos l’esmentat assessor qui us la realitzés, i el Copdec, en funció de les seves possibilitats, intentaria col·laborar en els costos corresponents en aquells casos de més necessitat.

3. Seguidament trobareu una bateria de preguntes que ens heu anat formulant, amb la corresponent resposta, que anirem ampliant gradualment i que creiem us poden resultar d’utilitat per aclarir d’altres dubtes que se us puguin plantejar.


Per accedir a les preguntes i respostes cliqueu aquí

Informe jurídic de IURIS RIBAS, SL


Barcelona, 20 de març de 2020

 El Copdec suspèn de manera definitiva el cobrament de la quota col·legial corresponent al 2n. trimestre del 2020

Com a conseqüència del greu perjudici que la situació d’estat d’alarma generada pel COVID-19 provocarà en el nostre sector, la Junta de Govern del Col·legi de Protètics Dentals de Catalunya ha decidit suspendre de manera definitiva el cobrament de la quota col·legial corresponent al 2n. trimestre del 2020, que s’hauria de girar el proper mes d’abril.

Barcelona, 19 de març de 2020.Informe sobre les mesures urgents extraordinàries aprovades pel Reial Decret Llei 8/2020, per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

En el BOE del 18 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret Llei 8/2020, sobre les mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Es tracta d'un document de 46 pàgines que ha estat necessari analitzar detingudament per part dels nostres assessors jurídics, per tal de poder obtenir l'informe que tot seguit adjuntem.

Som conscients de la vostra més que justificada inquietud i de la necessitat de tenir informació que us permeti decidir com actuar, però heu d'entendre que és fonamental que les nostres comnicacions tinguin veracitat i estiguin degudament contrastades i evitar que, per actuar de manera precipitada, es pugui facilitar informació errònia, com en alguns casos aliens a nosaltres està succeint.

Un cop llegit l'informe esmentat restem a la vostra disposició per tal que, preferiblement per correu electrònic, plantegeu els vostres dubtes al respecte. En el cas que no disposeu d'aquest mitjà de comunicació podeu establir contacte telefònic, tot i que haureu de tenir paciència ja que les nostres línies estan saturades.

Estem, com sempre, al vostre costat per intentar ajudar-vos en funció de les nostres possibilitats.

Informe Jurídic

Barcelona, 19 de març de 2020El Copdec analitzarà detingudament el decret que aprova el pla de mesures econòmiques per fer front a la situació creada pel COVID-19

Amb especial atenció, i juntament amb els nostres assessors jurídics, hem seguit la compareixença del president del Govern per explicar els acords adoptats en el Consell de Ministres celebrat en data d’avui, en relació al pla de mesures econòmiques previstes per fer front a la situació creada pel COVID-19.

Estem a l’espera de la publicació del pertinent decret, que serà immediata, per estudiar i analitzar en profunditat el detall del document escrit, de manera que estiguem en disposició de poder informar-vos sobre el seu abast i les repercussions escaients.

Barcelona, 17 de març de 2020


 COMUNICAT ALS COL·LEGIATS:


Des del Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya, i davant la incertesa que alguns  dels  nostres membres manifesten, considerem oportú realitzar les següents declaracions:

 

  1. Els laboratoris de pròtesi dental no estan subjectes a cap obligació concreta respecte al manteniment o el cessament de l’activitat de les seves instal·lacions. Cada empresa ha d’adoptar la decisió que consideri més oportuna, aconsellem de mutu acord amb els seus clients, per tal d’evitar l’incompliment d’encàrrecs de treball.
  2. És molt possible que en els propers dies moltes clíniques dentals decideixin suspendre la seva activitat o mantenir-la exclusivament per a urgències, el que sense dubtes representarà un descens molt important de l’entrada de feines als laboratoris dentals. En conseqüència cal preparar-se per a una situació realment complicada.
  3. Des de l’Administració s’estan prometent moltes ajudes, però a hores d’ara encara no estan suficientment concretades. Estem treballant amb els assessors jurídics i laborals per tal que, en el moment que disposem d’informació fidedigna i contrastada, puguem fer-la extensiva per aquesta mateixa via.
  4. La Junta i el personal administratiu del Copdec mantindrà la seva activitat i estarà en contacte permanent. Per tant podeu plantejar les vostres consultes per les vies habituals, ja sigui correu electrònic o contacte telefònic, i intentarem ajudar-vos en funció de les possibilitats existents.

Tot i ser circumstàncies molt difícils creiem necessari transmetre un missatge de calma i suggerir que mantingueu l’estructura que tant us ha costat organitzar. Cal tenir confiança que tots junts superarem aquesta situació crítica que ens toca viure i és important que estem preparats per quan aquest desig sigui una realitat.

Tot i que es presenten unes setmanes molt dures, des del Col·legi recomanem seguir estrictament les indicacions de les autoritats corresponents.

Més informació:

Departament de Salut:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/

Ministeri de Sanitat:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Organització Mundial de la Salut:

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus

Consejo de Colegios de Protésicos Dentales  de España:

https://www.consejoprotesicosdentales.org/pdf-n4564

Indicacions dels mossos d’esquadra sobre les restriccions d’activitats pel COVID-19 a Catalunya:

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/index.html

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

 

Comunicat

Telèfons de contacte: 93 457 64 99  /  646 595 269

Barcelona, 16 de març de 2020

 Resolució per la qual s’adopten mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris.

Per indicacions del Departament de Salut fem difusió de la Resolució de 5 de març de 2020, per la qual s’adopten les mesures de caire organitzatiu per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 en el col·lectiu dels professionals sanitaris.

Resolució

Barcelona, 5 de març de 2020IFEMA AJORNA LA CELEBRACIÓ D'EXPODENTAL ALS DIES 2 AL 4 DE JULIOL DE 2020


Expodental, Saló Internacional d'Equips, Productes i Serveis Dentals, ajorna la realització de la seva propera edició als dies 2 al 4 de juliol. Aquesta decisió s'ha adoptat atenent a la sol·licitud de la patronal promotora d'aquest esdeveniment, FENIN, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, formulada en el marc de les recomanacions realitzades pel Ministre de Sanitat respecte de la celebració de congressos i esdeveniments que impliquin als professionals sanitaris.

La celebració d'Expodental estava prevista per als dies 12 al 14 de març.

Barcelona, 4 de març de 2020Coronavirus SARS-CoV-2

A l'enllaç adjunt trobareu material informatiu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per aclarir els conceptes fonamentals a conèixer, tant per la ciutadania com pels professionals, sobre com cal abordar el coronavirus SARS-CoV-2.

Ciutadania: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

Professionals sanitaris: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/

 VÍDEO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTÉSICOS DENTALES DE ESPAÑA EN RELACIÓ A L’ÚS DE SISTEMES CAD CAM A LES CLÍNIQUES DENTALS

El Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales de España ha elaborat un vídeo en relació a l’ús de sistemes CAD CAM a les clíniques dentals. Aquest document va ser presentat a l’assemblea general ordinària celebrada per l’esmentada Entitat en data 29.11.2019, amb una bona acceptació dels col·legis de protètics dentals presents, entre ells el Copdec.

Podeu accedir al seu contingut clicant en el següent accés:

https://www.youtube.com/watch?v=urQ2t9412GY&t=6s

 


ACTUALITZACIÓ DE LES LLISTES DE PERITS DISPOSATS A ACTUAR DAVANT ELS ÒRGANS JUDICIALS DE CATALUNYA PER A L’ANY 2020

20 de desembre de 2019

Atenent la petició efectuada des de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia, i com cada any, s'ha actualitzat la llista de col·legiats que estarien disposats a realitzar peritatges judicials als diferent partits judicials de Catalunya. La inclusió o no en les llistes ementades és totalment voluntària per part dels membres de les institucions professionals. Des del moment en què un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional de l'àmbit on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la normativa vigent únicament preveu que el pèrit pugui excursar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. En el cas que el perit no accepti el nomenament fet per l'òrgan judicial, sense causa justificada perdrà el torn de la llista. I en el cas de reiteració, podrà ser exclòs de la mateixa.ALERTA AEMPS PRODUCTES DESINFECTANTS FABRICATS PER L’EMPRESA D.M.D.

29 DE NOVEMBRE DE 2019 

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa de l’alerta de cessament d’utilització i la retirada del mercat de determinades referències i lots de varis productes desinfectants del fabricant D.M.D., degut a una possible contaminació del producte amb la bactèria Burkholderia Cepacia.

Trobareu més informació a la nota adjunta.CELEBRADA AMB ÈXIT LA I JORNADA DE PRÒTESI DENTAL NARCIS ROS


El passat dissabte 26 d’octubre va tenir lloc,  a l’Hotel Vincci Marítimo de Barcelona,  la celebració de la I Jornada de Pròtesi Dental Narcís Ros.

El Sr. Yuri Ros va realitzar una emotiva presentació de la primera edició d’aquesta Jornada. A la vegada va destacar la importància de l’actualització formativa del nostre col·lectiu  per continuar creixent professionalment.

Els conferenciants, Srs. Jaume Aisa Moreno, Miguel A. Cano Márquez, David Juan Salvador, Arturo Cañizares Ortuño i Manuel Oliver Castillo, ens van oferir unes conferències d’alt nivell i temàtica variada (pròtesi amovible metàl·lica i de resina, fixa convencional i cad-cam, estètica...), de contingut aplicable a la nostra tasca quotidiana en el laboratori.

La sala reservada va comptar amb un ple total: 107 persones, més conferenciants i expositors. Van ser molts els assistents que ens van traslladar la seva satisfacció pel funcionament i resultat de la Jornada.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de les firmes Dentsply Sirona, Noritake i Biozeram, que van posar a l’abast dels assistents els materials i aparatologia utilitzats pels ponents.

Gràcies a tots per fer possible que l’esdeveniment hagi resultat un èxit!

En breu començarem a distribuir el preprograma d’una nova edició del Dental Tècnic. Us avancem les dates per tal que les pugueu reservar a la vostra agenda: 2 i 3 d’octubre de 2020.

FOTOS
Professionals sanitaris col·legiats any 2018

L'Estadística de Professionals Sanitaris col·legiats és una estadística estructural de periodicitat anual que investiga el nombre i característiques dels professionals de l'àmbit de la salut inscrits en els seus respectius col·legis o consells professionals. Es ve elaborant a l'Institut Nacional d'Estadística de forma ininterrompuda des de l'any 1952.

Aquesta investigació proporciona informació a diversos organismes internacionals com la OCDE i l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

La informació que actualment proporciona es refereix a les professions recollides en la Llei 44/2003 del 21 de novembre d'Ordenació de les Professions Sanitàries, o que compleixen els requisits establerts en la mateixa. Els col·lectius dels quals s'ha obtingut informació són: metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, psicòlegs amb especialitat sanitària, físics amb especialitat sanitària, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, òptics-optometristes, protètics dentals, químics amb especialitat sanitària, dietistes nutricionistes, terapeutes ocupacionals, logopedes i biòlegs amb especialitat sanitària.

Els qüestionaris són emplenats a través d'una aplicació web (IRIA) pels Consells Generals i / o col·legis professionals.


ESTADÍSTICA DE PROFESSIONALS SANITARIS COL·LEGIATS - 2018

27/05/2019

 

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures adoptades en totes les fases  d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. L’organització de l’activitat preventiva és sempre obligatòria per a l’empresari que tingui treballadors contractats. En conseqüència, de forma resumida, cal que l’empresari procedeixi a:

    -  Elaborar, implantar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals.

    -  Avaluar els riscos.

    -  Planificar i executar l'activitat preventiva.

Més informació a la guia pràctica adjunta i a la web del Departament de Treball:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/organitzacio_gestio_activitat_preventiva/activitat_preventiva/

Existeixen diferents opcions per portar a terme aquesta tasca, que d’entrada pot semblar complicada, però realment és senzill concertant aquesta activitat preventiva amb un servei de prevenció aliè.

Els serveis de prevenció aliè són entitats especialitzades i acreditades per l’autoritat laboral amb capacitat constatada per poder realitzar activitats de prevenció, d’assessorament i de suport que puguin requerir les empreses que els concertin, de manera que aquestes empreses compleixin amb la normativa vigent sobre el tema què ens ocupa.

La Comissió Permanent

Barcelona, 9 de maig de 2019

 INFORME SENTÈNCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID NÚM.330/2018 DE DATA 21 DE JUNY DE 2018 EN RELACIÓ AMB LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS RESPECTE DEL SISTEMA CEREC.

Segurament en els últims dies haureu sentit diferents interpretacions interessades esdevingudes amb motiu de la sentència núm. 330/2018 de data 21 de juny de 2018 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid i de la resolució dictada per l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Des del Copdec hem considerat oportú que el més adequat era sol·licitar un informe jurídic al respecte. Podeu accedir al mateix a través de l’arxiu adjunt.

INFORME JURÍDIC

La Comissió Permanent

Barcelona, 8 de gener de 2019

 


JORNADA HOMENATGE IN MEMORIAM NARCÍS ROS I ASMARAT


ACTUACIONS VERS CLÍNIQUES DENTALS QUE DISPOSEN A LES SEVES INSTAL·LACIONS DE SISTEMES PER FABRICAR O SEPARAR PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
PUBLICITAT DE PRODUCTES SANITARIS


EXEMPCIÓ DE L’IVA DELS SERVEIS PRESTATS PELS PROTÈTICS DENTALS ALS LABORATORIS DENTALS

 

En els últims mesos l’anàlisi de diferents consultes formulades per diferents entitats ens van generar preocupants dubtes, doncs es podia entendre que el lliurament de pròtesis dentals acabades fabricades pel protètic estigués exempta d’Iva però, en canvi, el lliurament de productes semielaborats destinats a formar part d’una pròtesi dental podia tributar Iva. Aquest fet, juntament amb les preguntes realitzades per diferents col·legiats, ens va portar a estudiar la fórmula per plantejar una consulta a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relació a l’exempció de l’Iva dels serveis prestats pels protètics dentals als laboratoris dentals. La nostra intenció era obtenir una resposta vinculant positiva per al nostre col·lectiu, com afortunadament així ha estat.  Detallem seguidament el punt de màxim interès per als protètics dentals:

                “… los servicios prestados por profesionales protésicos dentales que estén facultados para realizar dichas operaciones en el desarrollo de su profesión conforme a lo previsto en el Real Decreto 1594/1994, anteriormente expuesto, serán operaciones que estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido en las condiciones señaladas en el artículo 20.Uno.5º de la Ley 37/1992, aunque actúen por medio de una sociedad o entidad.”

Clicant aquí trobareu la resposta íntegra a la consulta plantejada.

Com sempre restem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que al respecte se us pugui presentar.

Barcelona, 07/11/2017

La Comissió Permanent

 


CUMPLIMENTACIÓ MODEL 347 (DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS): consignació de les quantitats superiors a 6.000 € percebudes en metàl·lic

 

Com a conseqüència d’haver rebut diferents consultes en relació a l’obligació de consignar en el model 347 les quantitats cobrades o pagades en efectiu superiors als 6000 €, us fem constar que, d’acord amb l’article 34 h) del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, sí és obligatori fer aquest detall a l’esmentada declaració.

La Comissió Permanent

 


 

LIMITACIÓ ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

La reforma anunciada pel govern espanyol de reduir el límit dels pagament en efectiu (de 2.500 a 1000€) establert en la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, no s'ha dut a terme i no ha entrat en vigor aquest 2017. El Ministeri ha indicat que la seva voluntat és procedir a formalitzar aquesta reducció per reduir el frau fiscal existent, però que aquesta mesura es durà a terme amb normativa pròpia, que en el moment actual està en estudi. Per tant actualment el límit màxim per a pagaments en efectiu està establert en 2.500€.


La Comissió PermanentNivell de mesures de seguretat aplicables als fitxers de pacients amb dades de salut

 

Us fem conèixer que segons l’Agencia Española de Protección de Datos, i l’empresa que gestiona la protecció de dades del Copdec,  en el cas que disposeu d’un fitxer de dades de pacients que incloguin dades de salut (al·lèrgies, hepatitis, sida,…) li heu d’aplicar un nivell de mesures de seguretat alt. Tot i que en el fitxer en qüestió el número de pacients amb aquest tipus de dades sigui minoria, i fins i tot davant l’hipotètic cas que només en tingueu un, heu d’actuar en aquest sentit. Considerem oportú que estigueu informats al respecte doncs en cas d’inspecció podríeu estar objecte de sanció si no disposeu de les mesures de seguretat adequades.  En el cas que a l’esmentat fitxer només tingueu dades personals, i cap dada de salut, el nivell de mesures de seguretat a aplicar seria el bàsic.

 

La Comissió Permanent


Possibilitat d’augmentar la capacitat del correu electrònic amb terminació @copdec.es , @copdec.cat

 

Per a aquells col·legiats que tingueu correu electrònic amb domini copdec i que tingueu problemes d’emmagatzematge dels arxius us fem conèixer que teniu la possibilitat d’augmentar la capacitat de 2GB a 50 GB, abonant una tarifa de 3,40 € més Iva, mensuals, que es facturaran amb caràcter anual. Per poder disposar d’aquest servei heu de fer arribar una petició a la nostra Secretaria.

Som conscients que l’augment és força considerable però, tot i resultar estrany, Microsoft no ens ofereix solucions intermèdies.ELEMENTS I/O PRIMERES MATÈRIES QUE INTERVENEN EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS I D'ALTRES PRODUCTES SANITARIS DENTALS A MIDA
TIPUS IMPOSITIU D’IVA APLICABLE A LES CERÀMIQUES DENTALS, COMPOSITES, RESINES I METALLS PER A LA FABRICACIÓ DE PRÒTESIS DENTALS.

 “Laboratori de pròtesi dental” o “laboratori de pròtesis dentals”?

Recentment vam plantejar una consulta al Centre de Terminologia de la Llengua Catalana (TERMCAT) per conèixer si l’ expressió era igualment correcta, ja fos escrita en singular o en plural. Tot seguit reproduïm la resposta obtinguda:

Benvolguts/Benvolgudes

En relació amb la consulta que ens feu, l’expressió en plural (“laboratori de pròtesis dentals”) és preferible a l’expressió en singular en el context que ens indiqueu, ja que és la manera més natural i genuïna que té la nostra llengua per referir-se als objectes comptables (com les pròtesis). Podem fer un paral·lelisme amb altres expressions similars com ara “fàbrica de crosses” o “laboratori d’especialitats farmacèutiques”. En canvi, l’expressió en singular té un sentit més genèric i no-comptable, que seria més adequat en altres contextos (per exemple, “centre de recerca en pròtesi dental”).

Us agraïm la vostra confiança i interès.

Rebeu una salutació ben cordial.
"SIGUES COMPETITIU, APRÈN CATALÀ!" - CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació, al foment del coneixement i l’ús del català de tots els ciutadans en tots els àmbits.

La millora de les habilitats comunicatives en català ens pot ajudar a ser més competents i a millorar professionalment, el que representa un valor afegit.

Podeu trobar informació sobre els diferents cursos que organitzen al següent enllaç: http://www.cpnl.cat/cursos
SOL·LICITUD DAVANT LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN RELACIÓ A L'ACORD SOBRE EL SISTEMA CERECEL TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA SENTÈNCIA DICTADA A FAVOR DEL NOSTRE COL·LEGI PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA QUE DECLARAVA NUL EL SEGON PARÀGRAF DE L’ARTICLE 39 DELS ESTATUTS DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

A l’any 2010, després d’analit